top of page

Yapınızın Deprem Riski Nedir?

Yapının yer ile rezonansa gelmesi, beton niteliğinin düşük olması, demir donatılarının eksikliği veya paslanmış olması, yapıların deprem riskini arttıran başlıca sorunlardır. 

Yapı Jeofiziği

YAPI REZONANS (ÇALKANTI) DURUMU

Bu konuyu araştırmak üzere yapıda toplamda 50-60 dakika boyunca ‘‘microtremor’’ denilen, insanın hissedemediği çok küçük titreşimleri diğer bir deyişle, depremcikleri kayıt ediyoruz.

DONATI GÖRÜNTÜLEYİCİ İLE DİKMELERİN TARANMASI

Demir donatıların yeterliliğini ve durumunu belirlemek için ‘‘Ferroscan’’ denilen donatı görüntüleyici bir cihazla adeta dikmelerin röntgenini çekiyoruz. Bu sayede dikmeye zarar vermeden içindeki tüm demir donatıların yerini, çapını ve derinliğini görebiliyoruz.

BETON İÇİNDEKİ SİSMİK HIZLARIN ÖLÇÜLMESİ

Beton niteliğinin belirlenmesi için dikmelerin (kolon) içine ‘‘Ultrasound’’ denilen yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek bu dalgaların beton içindeki hızlarını ölçüyoruz. Ölçülen bu hızların yüksekliğine göre betonun sağlamlığını belirliyoruz.

Yapılan tüm bu ölçümlerin sonucunda yapınızın deprem yönetmeliğindeki şartları karşılayıp karşılamadığını belirlemiş oluyoruz.

bottom of page